Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SECURITY)

Εκπαιδευτείτε τώρα για να αποκτήσετε άδεια Security

Για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση αποκτήστε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης για άδεια Security εύκολα κ γρήγορα από το σπίτι σας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αντικειμένου κατάρτισης στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», αφορά την παρακολούθηση 105 διδακτικών ωρών από εγκεκριμένους εκπαιδευτές  στις παρακάτω ενότητες :

• Ιδιωτική Ασφάλεια: Συνθήκες εργασίας, ιδιαιτερότητες, διεθνείς τάσεις / προοπτικές, ελληνική

πραγματικότητα, θεσμικό πλαίσιο.

• Ασφάλεια και Υγιεινή στον εργασιακό χώρο.

• Εξοπλισμός, συστήματα, μέσα & τρόποι εκτέλεσης

υπηρεσίας και προστασίας του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.

• Κέντρα Λήψης Σημάτων.

• Γενικά περί Δικαίου.

• Ποινικό Δίκαιο.

• Ποινική Δικονομία.

• Ειδικοί ποινικοί νόμοι.

• Στοιχεία εγκληματολογίας.

• Εισαγωγή στην ασφάλεια.

• Επαγγελματική δεοντολογία προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.

• Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.

• Ανταπόκριση σε περιστατικά.

• Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.

• Ασφάλεια εγκαταστάσεων.

• Προστασία προσώπων/χρηματαποστολών.

• Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία/ τεχνολογικά ατυχήματα.

• Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

 

Πληροφορίες στο

τηλ.: 2102691500