Δωρεάν

Νέα Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους στον Τουριστικό Κλάδο

 

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις προλάβετε :

 

1.Στέλεχος Επισιτιστικών Μονάδων

2.Στέλεχος Οροφοκομίας Ξενοδοχειακών Μονάδων

3.Στέλεχος Υποδοχής Ξενοδοχειακών Μονάδων

 

Τηλ.:2102691500