Μαθήματα & Πιστοποίηση Γραμματειακής Υποστήριξης

• Αλληλογραφία

• Εμπορική Αλληλογραφία

• Οργάνωση Αλληλογραφίας

• Είδη Επιστολών

• Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης Κειμένου

• Επικοινωνία