Σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και διαχείρισης επαγγελματικών ζητημάτων σε εργαζόμενους για την καλύτερη απόδοση στον τομέα της εργασίας τους. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως στο χώρο μας με  χρήση οπτικό-ακουστικών μέσων και έντυπου υλικού. Η σχολή μας προσδίδει βεβαιώσεις παρακολούθησης των συγκεκριμένων σεμιναρίων.